Logo_data
Artysci artyści

Hide Yoshihashi

Urodził się w 1978 roku w japońskiej rodzinie w Chicago. Jako dziecko powrócił do Japonii i zamieszkał z rodziną w Sapporo na wyspie Hokkaido. Ponieważ studiował grę na taiko w Japonii, po powrocie do USA wstąpił do buddyjskiej grupy perkusyjnej Waka Taiko. Po rozpadzie grupy w 1996 roku Hide powołał w Chicago własny zespół a zarazem szkołę gry na bębnach - Tsukasa taiko. Współpracę z Tatsu Aoki i jego Miyumi Project rozpoczął jako 20latek. Szybko zasymilował do tradycyjnej techniki gry na bębnach taiko elementy improwizacji. Tsukasa Taiko stała się jednym z najważniejszych ośrodków edukacji kultywowania tradycji muzycznych Japonii w USA. Obecnie mieszka w Japonii.

tsukasataiko.com