Logo_data
Artysci artyści

an_ARCHE NewMusicEnsemble

Poznański zespół kameralny specjalizujący się w wykonawstwie muzyki współczesnej. Założony w październiku 2007 roku przez Filipa Wałcerza i Rafała Zapałę, składa się z muzyków - instrumentalistów związanych z Akademią Muzyczną im. I.J.Paderewskiego w Poznaniu. an_ARCHE NewMusicEnsemble to idea nowoczesnego zespołu kameralnego łamiącego bariery pomiędzy akademicką muzyka poważną a współczesnymi dokonaniami muzyki elektronicznej, filmowej i teatralnej. Łącząc wysoki poziom wykonawczy z otwartością i eksperymentatorskim zacięciem, zespół występuje zarówno w szacownych salach koncertowych, typowych dla muzyki poważnej, jak i salach teatralnych, galeriach sztuki, a także szeroko rozumianej przestrzeni miejskiej. W repertuarze zespołu znajdują się utwory różnych nurtów i stylistyk współczesnej muzyki, jednakże najważniejsze miejsce w repertuarze zespołu zajmuje twórczość młodych polskich kompozytorów. an_ARCHE NewMusicEnsemble prawykonywało ponad 30 kompozycji młodych polskich kompozytorów. Wielu z nich dedykowało swoje utwory zespołowi i stale z nim współpracuje.

www.myspace.com/anarchenewmusicensemble